De begrazingsperiode begint in april en eindigt begin december. In deze 8 maanden gaat de kudde zijn werk doen over de verschillende projecten. In overleg met de opdrachtgevers wordt een begrazingsplan opgesteld. Hierin staat omschreven wanneer en hoe vaak per jaar er begraasd gaat worden.

De terreinen verschillen voor wat betreft de grondsoort (arm of rijke grond) de ligging en het gewenste resultaat, waardoor de begrazingsintensiteit per terrein zal verschillen. Er wordt begraasd gedurende 7 dagen per week. In het weekend gaat de kudde indien mogelijk in een aangelegde kraal waar voldoende voedsel aanwezig is, of wordt op de te begrazen terreinen geparkeerd achter flexibele afrastering . De kraal met vast raster wordt na weekendbeweiding vaak gebruikt als veilig nachtverblijf.

Voorbeeld landschapsbeheer klik op link: http://www.youtube.com/watch?v=7T37cO3mQjE

Up
Dn