Natuurlijk landschapsbeheer met schapen, ook wel ecologisch landschapsbeheer genoemd, komt meer en meer in de belangstelling te staan. Overheden, natuurorganisaties, particulieren en bedrijven zien steeds vaker de voordelen die dit met zich meebrengt. 
Terreinen die geschikt zijn voor schapenbegrazing zijn zeer divers. De meesten denken direct aan natuurgebieden, dijken en uiterwaarden, maar ook stadsparken, groenvoorzieningen in woonwijken en bedrijventerreinen behoren tot de mogelijkheden. Verschillende gemeenten en organisaties in Nederland maar zeker ook in Limburg hebben dit al ontdekt en maken er dankbaar gebruik van.
Up
Dn