Doelstelling van "Sjoen Graas" is landschapsbeheer op natuurlijke wijze en met meerwaarde. Natuurlijk omdat geen gebruik wordt gemaakt van milieubelastende en vervuilende machines, maar dat schaapskuddes worden ingezet om het landschap te beheren en te laten ontwilkkelen. De meerwaarde van deze vorm van landschapsbeheer is het positieve effect op de natuurontwikkeling en beleving, maar ook op het milieu.
Up
Dn