Door schapenbegrazing neemt de variatie en structuur van de vegetatie toe waardoor planten, insecten, vogels, amfibieën en reptielen meer kans krijgen. Een schaapskudde bezoekt door het jaar heen verschillende terreinen met wisselende vegetatie. In de vacht, maar ook in de keutels en onder de hoefjes zijn veel zaden, diasporen en insecten terug te vinden. Op deze wijze worden talloze levende organismen verspreid, kortom een prima manier om ecologische verbindingszones te realiseren en te ondersteunen.
Up
Dn