Een kudde bestaat uit minimaal 250 ooien begeleid door één of meer honden en een herder.
Dit aantal is goed te managen en kan voldoende hectare per tijdseenheid begrazen om economisch te kunnen concurreren met andere vormen van beheer.
Up
Dn