In de winterperiode van december tot april wordt de kudde ingezet om graslanden bij de boeren op te schonen. Met flexibele netten wordt een perceel afgezet dat voldoende groot is om de kudde een aantal dagen te laten verblijven. Ook hier geldt dat de begrazingsintensiteit wordt afgestemd met de opdrachtgever.
Up
Dn